புதியதோர் உலகம் படைப்போம்

புதியதோர் உலகம் படைப்போம்

Wednesday, September 10, 2008

புரட்சிகர அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள் அளியுங்கள்.

மக்கள் கலை இலக்கியக்கழகம்
புதிய ஜனநாயக தொழிலாளர் முன்னணி
புர‌ட்சிக‌ர‌ மாண‌வர்-இளைஞ‌ர் முன்ன‌ணி
பெண்கள் விடுதலை முன்னணி
விவ‌சாயிக‌ள் விடுத‌லை முன்ன‌ணி.

இந்த தளம் மேற் கண்ட‌
புரட்சிகர அமைப்புகளின் அதிகாரபூர்வமான தளம் அல்ல.


நிதி உதவிகள் அளிக்க‌இரா.சீனிவாசன்,
எண்- 4, 5-வது தெரு,
ஜெகந்னாதபுரம்,
சேத்துப்பட்டு,
சென்னை- 600 031

காசோலைகளாக அனுப்ப

Name: baanumathi srinivaasan
Bank : State Bank of IndiaBank
Code No : 1852
Account No : 10098061432

Sunday, September 7, 2008